Stötvågsventil

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Begär offert

Relaterade produkter

Ventilationsslang

Slang används för att leda luften mellan fläkt och tilluftskanal.

Se mer info
Luftmängdsmätare

Luftmängdsmätaren skall vara tydligt avläsbar av person som drar ventilationsaggregatet och kan placeras före eller efter detta. Kalibrering av mätaren skall ske under de driftsbetingelser som gäller för ventilationsaggregatet. Luftmängdsmätaren skall graderas för luftflödena 150 och 300 m3/h. Mätarens noggrannhet skall ligga inom ±10 %. Området för luftflödet vid filterventilation skall utmärkas med gul färg och området härutöver t.o.m. max ventilation utan filter med vit färg.

Se mer info
Övertrycksmätare

Övertrycksmätare används för att mäta övertrycket i skyddsrummet vid drift av ventilationsaggregatet. Övertrycket skall motverka att det utvändiga vindtrycket tillför skyddsrummet CBR-stridsmedel genom okontrollerbara läckor i gasgränsen.

Se mer info

Begär offert

Vill du skicka en offertförfrågan på skyddsrumsmaterial? Fyll i kontaktformuläret, så återkommer vi inom kort.

Skicka offertförfrågan