Luftmängdsmätare

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Begär offert

Relaterade produkter

Stomgenomföring för övertrycksmätare

Genomföring för kabel eller rör.

Se mer info
Fläkt

Ventilationsaggregat används för luftförsörjning i skyddsrum och är dimensionerad för ett luftflöde motsvarande luftbehovet för 60 personer. Ventilationsaggregat skall vid normaldrift drivas med el men skall vid avbrott i elförsörjning kunna drivas manuellt.

Se mer info
Luftsluss

Monterbar luftsluss används för att åstadkomma en slussfunktion med vars hjälp övertryck kan upprätthållas i skyddsrummet och för att möjliggöra reglerade enstaka in- och utpasseringar från skyddsrum till CR-miljö (uteluft kontaminerad med kemiska, biologiska eller radioaktiva stridsmedel). Reglerade enstaka inpasseringar till skyddsrum från CR-miljö skall kunna ske sedan erforderlig personsanering genomförts i luftslussen. Vid allmän inrymning till skyddsrummet skall luftslussen ha en öppning som minst motsvarar öppningsbredd hos anslutande dörr. Efter inrymning skall luftslussen stängas igen och endast en mindre öppning som medger enstaka in- och utpassering skall användas.

Se mer info

Begär offert

Vill du skicka en offertförfrågan på skyddsrumsmaterial? Fyll i kontaktformuläret, så återkommer vi inom kort.

Skicka offertförfrågan