Stomgenomföring för övertrycksventil

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Begär offert

Relaterade produkter

Filter

Skyddsfilter används i ett skyddsrums ventilationsanläggning för att rena tilluft förorenad av CBR-stridsmedel. Luften skall härvid befrias från grövre partiklar och grovdamm (förfilter), aerosoler (aerosolfilter) samt gaser och ångor från kemiska stridsmedel och vissa industrikemikalier (gasfilter).

Se mer info
Fläkt

Ventilationsaggregat används för luftförsörjning i skyddsrum och är dimensionerad för ett luftflöde motsvarande luftbehovet för 60 personer. Ventilationsaggregat skall vid normaldrift drivas med el men skall vid avbrott i elförsörjning kunna drivas manuellt.

Se mer info
Luftintag

Uteluftskanal för luftintag till skyddsrum.

Se mer info

Begär offert

Vill du skicka en offertförfrågan på skyddsrumsmaterial? Fyll i kontaktformuläret, så återkommer vi inom kort.

Skicka offertförfrågan