Ventilationsslang

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Begär offert

Relaterade produkter

Luftmängdsmätare

Luftmängdsmätaren skall vara tydligt avläsbar av person som drar ventilationsaggregatet och kan placeras före eller efter detta. Kalibrering av mätaren skall ske under de driftsbetingelser som gäller för ventilationsaggregatet. Luftmängdsmätaren skall graderas för luftflödena 150 och 300 m3/h. Mätarens noggrannhet skall ligga inom ±10 %. Området för luftflödet vid filterventilation skall utmärkas med gul färg och området härutöver t.o.m. max ventilation utan filter med vit färg.

Se mer info
Luftsluss

Monterbar luftsluss används för att åstadkomma en slussfunktion med vars hjälp övertryck kan upprätthållas i skyddsrummet och för att möjliggöra reglerade enstaka in- och utpasseringar från skyddsrum till CR-miljö (uteluft kontaminerad med kemiska, biologiska eller radioaktiva stridsmedel). Reglerade enstaka inpasseringar till skyddsrum från CR-miljö skall kunna ske sedan erforderlig personsanering genomförts i luftslussen. Vid allmän inrymning till skyddsrummet skall luftslussen ha en öppning som minst motsvarar öppningsbredd hos anslutande dörr. Efter inrymning skall luftslussen stängas igen och endast en mindre öppning som medger enstaka in- och utpassering skall användas.

Se mer info
Stomgenomföring för övertrycksventil

Genomföring för luftintag eller annan fredsinstallation.

Se mer info

Begär offert

Vill du skicka en offertförfrågan på skyddsrumsmaterial? Fyll i kontaktformuläret, så återkommer vi inom kort.

Skicka offertförfrågan