Stomgenomföring för luftintag

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Begär offert

Relaterade produkter

Luftmängdsmätare

Luftmängdsmätaren skall vara tydligt avläsbar av person som drar ventilationsaggregatet och kan placeras före eller efter detta. Kalibrering av mätaren skall ske under de driftsbetingelser som gäller för ventilationsaggregatet. Luftmängdsmätaren skall graderas för luftflödena 150 och 300 m3/h. Mätarens noggrannhet skall ligga inom ±10 %. Området för luftflödet vid filterventilation skall utmärkas med gul färg och området härutöver t.o.m. max ventilation utan filter med vit färg.

Se mer info
Övertrycksventil

En övertrycksventil används för att skydda mot luftstötvågor genom frånluftskanaler. Den skall öppna för utsläpp av frånluft vid ett visst övertryck i skyddsrummet i förhållande till det fria. Försvinner övertrycket eller påverkas övertrycksventilen av utifrån kommande luftstötvåg skall ventilen stänga. Den skall kunna låsas i stängt läge från skyddsrummets insida. Övertrycksventil kan i princip utföras som en rörlig, avbalanserad och självstängande ventilanordning som monteras i skyddsrums begränsningsvägg.

Se mer info
Ventilationsslang

Slang används för att leda luften mellan fläkt och tilluftskanal.

Se mer info

Begär offert

Vill du skicka en offertförfrågan på skyddsrumsmaterial? Fyll i kontaktformuläret, så återkommer vi inom kort.

Skicka offertförfrågan