Fläktstativ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Begär offert

Relaterade produkter

Ventilationsslang

Slang används för att leda luften mellan fläkt och tilluftskanal.

Se mer info
Luftmängdsmätare

Luftmängdsmätaren skall vara tydligt avläsbar av person som drar ventilationsaggregatet och kan placeras före eller efter detta. Kalibrering av mätaren skall ske under de driftsbetingelser som gäller för ventilationsaggregatet. Luftmängdsmätaren skall graderas för luftflödena 150 och 300 m3/h. Mätarens noggrannhet skall ligga inom ±10 %. Området för luftflödet vid filterventilation skall utmärkas med gul färg och området härutöver t.o.m. max ventilation utan filter med vit färg.

Se mer info
Stötvågsventil

En stötvågsventil används i ett skyddsrums ventilationsanläggning som skydd mot inkommande luftstötvågor. Den skall utföras som en snabbstängande anordning för inbyggnad i tilluftskanalen. Ventilen skall vara öppen vid ventilation och skall vid belastning av luftstötvåg inom några millisekunder stänga tilluftsflödet. Inläckande puls vid ventilens stängning får inte skada ventilationsanläggningen eller människor i skyddsrummet.

Se mer info

Begär offert

Vill du skicka en offertförfrågan på skyddsrumsmaterial? Fyll i kontaktformuläret, så återkommer vi inom kort.

Skicka offertförfrågan